Tuesday, December 21, 2010

under cover

selagi ada aku.....kamu akan selamat di dunia.....
di sana ..... nanti ....
belakang cerita......

MUFTI POLITIK PERAK


No comments:

Post a Comment